Vopsirea apartamentului și repararea cazanului în 3 zile